JACEK
DROFIAK

Polska zima z lotu ptaka

Wspólnie z Arturem Gajdzińskim (ARTCAM) zrealizowaliśmy film „Polska zima z lotu ptaka”. Tym filmem, żegnamy się z zimą i witamy wiosnę roku 2013.