JACEK
DROFIAK

Poland. Find Your Location

Wspólnie z Arturem Gajdzińskim ARTCAM zrealizowaliśmy większość ujęć lotniczych do reklamy „Poland. Find Your Location” dla Film Commission Poland.