JACEK
DROFIAK

Ramię kamerowe 7m długości

Ramię kamerowe długości maksymalnie 7 metrów, minimalnie 3 metry. Udźwig głowicy do 12kg. Głowica bezstykowa wieloobrotowa (możliwość wykonywania nieograniczonej przewodem ilości obrotów prawo lewo) głowica posiada bezstykowy przesył sygnału hd-sdi. Precyzyjne stroewanie w 2 osiach.

Przykładowe produkcje z wykorzystaniem opisywanego ramienia kamerowego: