JACEK
DROFIAK

Wenecja

Wspólnie z Arturem Gajdzińskim (ARTCAM) zrealizowaliśmy ujęcia lotnicze do fabularnego filmu „Wenecja” w reż. Jana Jakuba Kolskiego.