JACEK
DROFIAK

TVP Wiadomości “Auschwitz”

Zrealizowałem zdjęcia do spotu dla TVP Wiadomości „Auschwitz” w reżyserii Maćka Czajkowskiego.

Reżyseria: Maciej Czajkowski
Zdjęcia: Jacek Drofiak
Ostrość: Filip Baczuń
Fotosy: Adam Charuk