JACEK
DROFIAK

Serce i Rozum „Odlot”

Wspólnie z Arturem Gajdzińskim ARTCAM zrealizowaliśmy ujęcia lotnicze do reklamy Serce i Rozum „ODLOT”. Ujęcia Wykonaliśmy przy pomocy platformy latającej z kamerą HD.