JACEK
DROFIAK

Ibuprom „Świat na krawędzi”

Wspólnie z Arturem Gajdzińskim ARTCAM zrealizowaliśmy ujęcia lotnicze do reklamy „Ibuprom „Kawiarnia”. Ujęcia Wykonaliśmy przy pomocy platformy latającej z kamerą RED SCARLET.

https://youtu.be/ALjDBsslOV8