JACEK
DROFIAK

10 lat świetlnych – 10 lat w Unii Europejskiej

10 lat świetlnych – 10 lat w Unii Europejskiej. W reklamie wykorzystano ujęcia lotnicze pochodzące z naszego archiwum www.ujęcialotnicze.pl